31/08/2015
5274
Bài 3. THIÊN CHÚA LÀ CHA TOÀN NĂNG
 
I. THIÊN CHÚA LÀ CHA

1. Các bản văn Kinh Thánh

- Hôsê 11,1-5: Thiên Chúa yêu thương Israel như Cha yêu thương con.
- Isaia 49,13-17: Thiên Chúa yêu thương Israel còn hơn mẹ thương con thơ.
- Matthêu 6,7-13: Chúa Giêsu dạy các môn đệ gọi Thiên Chúa là Cha.
- Matthêu 6,1-16: Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.

2. Gợi ý giáo lý

- Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha hàm chứa hai ý nghĩa: (1) Thiên Chúa là cội nguồn và siêu việt trên mọi sự; (2) Thiên Chúa nhân hậu, yêu thương, chăm sóc con cái mình.
- Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha không có nghĩa là xác định phái tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt phái tính, nhưng để diễn tả về Thiên Chúa, ngôn ngữ đức tin vận dụng kinh nghiệm nhân loại để diễn tả.
- Tuyên xưng Thiên Chúa là Cha là tuyên xưng tình yêu của Thiên Chúa: tình yêu mà Dân Chúa trong Cựu Ước cảm nghiệm (x. Đnl 4,37; 7,8; 10,15), tình yêu trung tín (x. Hôsê 11), tình yêu vĩnh hằng (x. Isaia 54,10; Giêrêmia 31,3). Tình yêu ấy được bày tỏ trọn vẹn khi Thiên Chúa ban tặng Đức Giêsu Kitô (Ga 3,16).

II. THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG

114.864864865135.135135135250