10/02/2020
268
Nhờ cầu nguyện, Hội thánh nhìn thấy Chúa đang hiện diện và hành động trong lịch sử
(Bài giảng Giáo lý của Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI về sách Khải Huyền)

Anh chị em thân mến,

Giáo Hội tiến bước trong lịch sử, tham dự vào lịch sử theo kế hoạch của Chúa. Khi lắng nghe sứ điệp của Gioan được người đọc trình bày, cộng đoàn đã nhìn lại nhiệm vụ của mình cộng tác vào việc mở mang Nước Chúa như những “tư tế của Thiên Chúa và Đức Kitô” (Kh 20, 6; 1, 5; 5, 10) và hướng đến thế giới con người. Ở đây xuất hiện hai lối sống có quan hệ biện chứng với nhau: lối sống thứ nhất có thể gọi là “hệ thống của Đức Kitô” và cộng đoàn vui mừng vì được thuộc về hệ thống này, còn lối sống thứ hai là của “hệ thống thế gian, đối lập với Nước Trời và Giao ước, chịu tác động của Sự Dữ, vốn đánh lừa con người và mong muốn lập ra một thế giới trái với ý muốn của Đức Kitô và Thiên Chúa” (x. Ủy ban Tòa Thánh về Thánh kinh, Thánh kinh và Luân lý. Nguồn gốc trong Thánh kinh về hành động Kitô hữu, số 70). Cộng đoàn cần phải đọc được ý nghĩa sâu xa của lịch sử mình đang sống và biết dùng đức Tin học cách nhận định các biến cố để cộng tác bằng hành động nhằm mở mang Nước Chúa. Việc đọc, nhận định và hành động được gắn liền với cầu nguyện.

Trước hết, trong phần đầu của sách Khải huyền, sau lời kêu gọi tha thiết của Đức Kitô, Đấng đã bảy lần nói: “Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với Hội Thánh” (x. Kh 2, 7.11.17.29; 3, 6.13.22), cộng đoàn được mời gọi lên Trời nhìn hiện thực bằng đôi mắt Thiên Chúa. Ở đây chúng ta gặp lại ba biểu tượng, những điểm tham chiếu, để từ đó đọc lịch sử. Những biểu tượng này là: ngai Thiên Chúa, Con Chiên và quyển sách (Kh 4, 1 - 5, 14).

Ngai là biểu tượng thứ nhất, nơi ngự của một nhân vật Gioan không miêu tả, bởi Ngài vượt trên mọi diễn tả của co
114.864864865135.135135135250