19/09/2020
1586
Thông Báo Về Việc Thêm Các Lời Cầu Mới Vào Kinh Cầu Đức Bà

Ủy ban Phụng tự - HĐGM VN
WHĐ (22.6.2020) – Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích đã thông báo về việc thêm các lời cầu mới vào Kinh cầu Đức Bà. 

Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Ủy ban Phụng tự - HĐGM VN
 
THƯ GỬI QUÝ CHỦ TỊCH
CÁC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
VỀ VIỆC THÊM CÁC LỜI CẦU MỚI
VÀO KINH CẦU ĐỨC BÀ 
Vatican, ngày 20 tháng 6 năm 2020,
Lễ Trái Tim vô nhiễm Đức Trinh Nữ Maria,
Kính thưa quý Đức cha,

Đang khi bước đi trên những nẻo đường lịch sử như một lữ khách hành hương tiến về Thành đô Giêrusalem thiên quốc để được kết hiệp muôn đời với vị Hiền Phu và Đấng Cứu độ là Đức Kitô, Hội Thánh luôn tin tưởng phó thác vào Đức Maria, người đã vững tin vào Lời Thiên Chúa.

Tin Mừng cho chúng ta biết, ngay từ thời khai nguyên Hội Thánh, các môn đệ của Chúa Giêsu đã ca tụng Mẹ Maria là người “có phúc hơn mọi người nữ” và vẫn luôn cậy nhờ lời Mẹ chuyển cầu.

Không thể kể hết những tước hiệu và lời khẩn cầu mà lòng sùng mộ của các Kitô hữu đã dành cho Đức Trinh Nữ Maria suốt bao thế kỷ qua, như một đặc ân và bảo đảm để đến với Chúa Kitô. Trong thời buổi hiện tại mang đầy dấu vết của tâm trạng bất ổn và xao động, đoàn Dân Thiên Chúa lại càng sốt sắng cậy trông vào Mẹ với tâm tình tràn đầy mến yêu và tín thác.

Nhận ra về tâm tình này và đón nhận những ước nguyện đã bày tỏ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ước muốn đưa thêm ba lời cầu vào bản kinh vẫn được gọi là “Kinh cầu Đức Bà Loreto”, lời cầu “Đức Mẹ đầy lòng thương xót” được đặt sau lời cầu “Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh”, lời cầu “Đức Mẹ là lẽ cậy trông” đặt sau lời cầu “Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa”, và lời cầu “Đức Bà nâng đỡ di dân” đặt sau lời cầu “Đức Bà bào chữa kẻ có tội”.

Cùng với những lời cầu chúc tốt lành và lòng kính trọng, xin gửi thư này để quý Đức cha biết và áp dụng.

Trong Chúa, 
ĐHY Robert Sarah
Bộ trưởng
TGM Arthur Roche
Thư ký 

(Nguồn: https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-bao-ve-viec-them-cac-loi-cau-moi-vao-kinh-cau-duc-ba-40180)
***

 
KINH CẦU ĐỨC MẸ (ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG)
 
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có tài có phép.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ trung tín thật thà.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà là gương nhân đức.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là tòa Đấng Khôn Ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như đền vàng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ di dân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh hiển tu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự Bình An.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con.
Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu
con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội,
lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta.
Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy.
Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay,
chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con.
Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con.
Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều
trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh.
Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy.
Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy.
Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo,
kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng.
Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con
ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy
mặt Đức Chúa Giêsu, cùng mặt Đức Mẹ,
được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành
chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.
114.864864865135.135135135250