19/04/2016
2370

Hôm thứ Sáu 8 tháng Tư, Tòa Thánh đã công bố Tông Huấn Amoris Laetitia, nghĩa là Niềm Vui Yêu Thương. Đây là văn bản giáo hoàng dài nhất mọi thời đại, cho đến nay, với 60,000 từ và dài 264 trang. Chúng tôi xin dành chương trình này để thứ nhất là tóm tắt mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia; tiếp đến là tường trình với quý vị và anh chị em một vài phản ứng của các nhà lãnh đạo Giáo Hội trên thế giới. 1. Tóm tắt mười điểm chính của Tông huấn Amoris Laetitia

Thứ Nhất: Giáo Hội cần phải hiểu các gia đình và các cá nhân trong tất cả sự phức tạp của họ. Giáo Hội cần phải gặp gỡ họ ở nơi họ đang sống. Thế nên các mục tử phải “tránh những xét đoán không lưu tâm đến tính phức tạp của những hoàn cảnh khác nhau” (296). Không được “đóng khung hoặc xếp loại con người một cách quá cứng nhắc mà không dành chỗ cho sự phân định mang tính mục vụ và riêng biệt” (298). Nói cách khác, không có một tiêu chuẩn chung cho tất cả mọi người. Mọi người đều được khuyến khích sống theo Phúc Âm, nhưng cũng cần được đón nhận vào trong một Giáo Hội biết trân trọng những phấn đấu của riêng họ và đối xử với họ với lòng thương xót. Cần tránh kiểu suy nghĩ rằng “mọi sự không trắng thì đen” (305). Và Giáo Hội không thể dùng luật lệ luân lý như “những tảng đá đè nặng trên cuộc sống con người” (305). Tóm lại, Ðức Thánh Cha kêu gọi phải có sự cảm thông, thương xót và đồng hành.


Thứ Hai: Vai trò của lương tâm là tối quan trọng trong những quyết định về luân lý. “Lương tâm cá nhân cần phải được hợp nhất với thực hành của Giáo Hội trong những hoàn cảnh vốn vượt khỏi sự hiểu biết của chúng ta về hôn nhân một cách khách quan” (303). Vì thế, các mục tử cần giúp đỡ các tín hữu không chỉ tuân theo lề luật, mà còn biết “phân định”, tức là đưa ra quyết định sau khi cầu nguyện (304).

Thứ Ba: 114.864864865135.135135135250