Thủ Bản Hội Mân Côi
Thủ Bản Hội Mân Côi / 4156 / Thủ Bản
KINH MÂN CÔI DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM   THỦ BẢN HIỆP HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI   Nihil obstat Trụ sở Tỉnh dòng, 15/09/2014 Tu sĩ Giuse Ngô Sĩ Đình, OP. Giám tỉnh     Imprimatur Vinh, 25/09/2014 Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP. Giám ...