23/11/2016
1332
Những cải tổ Giáo triều Roma đã được cụ thể hoá. Sau lãnh vực kinh tế và truyền thông, rồi đến Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống mới được thành lập cách nay hai tuần, nay lại có thêm một Bộ mới khác. Trong Tông thư-Tự sắc ký ngày 17 tháng Tám 2016, được công bố hôm thứ Tư 31 tháng Tám vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập“Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện” [Dicasterium ad Integram Humanam Progressionem fovendam] theo đề nghị của Hội đồng Hồng y Tư vấn.

Toàn văn Tông thư-Tự sắc Humanam progressionem (Phát triển con người) về việc thành lập Bộ mới như sau:
***

TÔNG THƯ – TỰ SẮC
HUMANAM PROGRESSIONEM
thành lập Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện

Trong tất cả bản chất và qua mọi hành động của mình, Giáo hội được mời gọi thăng tiến sự phát triển con người toàn diện theo ánh sáng của Tin Mừng. Sự phát triển này được thực hiện qua việc quan tâm chăm sóc các thiện ích vô tận của công lý, hoà bình và bảo vệ thế giới thụ tạo. Người kế vị Tông đồ Phêrô, trong hành động nhằm khẳng định các giá trị này, không ngừng thích nghi các cơ quan hợp tác với giáo hoàng để có thể đáp ứng một cách tốt nhất các đòi hỏi của con người, nam và nữ, mà các cơ quan này được mời gọi phục vụ.

Do đó, với mục đích thể hiện mối quan tâm của Toà Thánh trong các lãnh vực liên quan đến y tế và các việc bác ái, tôi thiết lập “Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện”. Bộ này sẽ đặc trách các vấn đề liên quan đến di dân, đến những người nghèo túng, bệnh tật và bị loại trừ, những người bị đặt ra ngoài rìa xã hội và nạn nhân của các vụ xung đột vũ trang và các thiên tai, những người bị giam giữ, các người thất nghiệp và các nạn nhân của chế độ nô lệ dưới mọi hình thức và củ
114.864864865135.135135135250