Sức Mạnh Cứu Rỗi Của Tràng Chuỗi Mân Côi
Sức Mạnh Cứu Rỗi Của Tràng Chuỗi Mân Côi / 616 / Truyện Tích
Trích sử liệu cuộc đời thánh Giuseppe Cafasso, người Ý. Vào một sáng tinh sương, thánh Giuseppe Cafasso ra khỏi nhà thật sớm. Đường phố Torino, Bắc Ý, vắng lặng trống trơn. Bỗng thánh nhân gặp một cụ bà, ăn mặc nghèo nàn, dáng điệu lòm khòm, vừa đi ...
Kinh Kính Mừng - Lời Kinh Cao Siêu Vô Cùng
Kinh Kính Mừng - Lời Kinh Cao Siêu Vô Cùng
/ 3586 / Truyện Tích
KINH KÍNH MỪNG - BÔNG HỒNG 15 (bài 1) Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort   44. Lời chào kính của Thiên thần rất cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng ...
Kinh Lạy Cha - Bài 3
Kinh Lạy Cha - Bài 3
/ 1198 / Truyện Tích
KINH LẠY CHA (Bông Hồng 14) - tiếp theo Thánh Louis Grignion de Montfort   Chúng ta thực hiện nhiều tác động nhân đức cao trọng của Kitô giáo, khi chúng ta công bố những lời kinh thần linh này một cách chuyên chú bằng miệng lưỡi của ...
Kinh Lạy Cha - Bài 2
Kinh Lạy Cha - Bài 2
/ 1173 / Truyện Tích
KINH LẠY CHA (Bông Hồng 13) - tiếp theo Thánh Louis Grignion de Montfort   Mỗi lời của Kinh Lạy Cha là một lời chúng ta tuyên tụng Thiên Chúa Thiện Hảo. Chúng ta tôn vinh sự viên mãn của Ngài nơi danh xưng Cha: Cha, Đấng mà từ đời đời ...
Kinh Lạy Cha - Bài 1
Kinh Lạy Cha - Bài 1
/ 3594 / Truyện Tích
KINH LẠY CHA (Bông Hồng 12) Thánh Louis Grignion de Montfort   Kinh Lạy Cha hay kinh Chúa Dạy có một giá trị cao cả, vượt trên mọi sự, là vì Tác Giả của kinh này không phải là một con người hay thiên thần, mà là Vua của triều thần thiên ...
Kinh Tin Kính
Kinh Tin Kính
/ 1427 / Truyện Tích
KINH TIN KÍNH (Bông hồng 11) Thánh Louis Grignion de Montfort   Kinh Tin Kính, hay Tiêu Biểu của các Thánh Tông Đồ, được đọc khi bắt đầu lần đến cây thánh giá ở ngay đầu tràng chuỗi, là một bản tóm lược trọn hảo tất cả chân lý Kitô ...
Những Phép Lạ
Những Phép Lạ
/ 1713 / Truyện Tích
NHỮNG PHÉP LẠ (Bông hồng 10) Thánh Louis Grignion de Montfort   Trong khi thánh Đa Minh đang rao giảng Kinh Mân Côi ở Carcassone, có một người rối đạo chế diễu các phép lạ và 15 mầu nhiệm Mân Côi, làm cho những kẻ lạc đạo khác không trở về ...
Các Thù Địch
Các Thù Địch
/ 1083 / Truyện Tích
CÁC THÙ ĐỊCH (Bông Hồng 9) Thánh Louis Grignion de Montfort   Thật là tội lỗi và bất chính đối với những linh hồn ra tay cản ngăn việc phát triển của Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Thiên Chúa Toàn Năng đã từng trừng phạt thẳng tay nhiều người ...
Những Điều Kỳ Diệu Của Kinh Mân Côi
Những Điều Kỳ Diệu Của Kinh Mân Côi
/ 2610 / Truyện Tích
NHỮNG KỲ DIỆU CỦA KINH MÂN CÔI (Bông Hồng 8) Thánh Louis Grignion de Montfort Thật khó cho tôi khi phải diễn đạt bằng lời nói về vấn đề Đức Mẹ nghĩ Kinh Mân Côi ra sao và Người thích nó hơn tất cả mọi việc tôn sùng khác biết là chừng nào. Tôi ...
Triều Thiên Hoa Hồng
Triều Thiên Hoa Hồng
/ 1638 / Truyện Tích
TRIỀU THIÊN HOA HỒNG (Bông Hồng 7) Thánh Louis Grignion de Montfort Ngay từ khi chân phước Alain de la Roche tái lập việc tôn sùng Kinh Mân Côi thì ngôn ngữ của loài người cũng như ngôn từ của Thiên Chúa, đã gọi kinh này là “Mân Côi”. Chữ ...
Thánh Vịnh Mẹ Maria
Thánh Vịnh Mẹ Maria
/ 1408 / Truyện Tích
THÁNH VỊNH MẸ MARIA (Bông Hồng 6) Thánh Louis Grignion de Montfort Ngay từ khi thánh Đa Minh thiết lập việc tôn sùng Kinh Mân Côi cho đến lúc chân phước Alain de la Roche lập lại việc tôn sùng này vào năm 1460, Kinh Mân Côi luôn được gọi là ...
Hiệp Hội Kinh Mân Côi
Hiệp Hội Kinh Mân Côi
/ 1717 / Truyện Tích
HIỆP HỘI KINH MÂN CÔI (Bông Hồng 5) Thánh Louis Grignion de Montfort Thật ra, chỉ có một Hiệp Hội Kinh Mân Côi duy nhất giành cho thành phần đồng ý đọc đủ 150 Kinh Mân Côi mỗi ngày. Tuy nhiên, vì lòng mộ mến của những người đọc Kinh Mân Côi, ...
Chân Phước Alain De La Roche
Chân Phước Alain De La Roche
/ 1550 / Truyện Tích
CHÂN PHƯỚC ALAIN DE LA ROCHE (Bông Hồng 4) Thánh Louis Grignion de Montfort   Tất cả mọi sự, ngay cả điều thiện hảo nhất, cũng đều thay đổi, nhất là khi nó lệ thuộc vào ý muốn tự do của con người. Thế mà, không thể nào không lấy làm lạ ...
Thánh Đa Minh
Thánh Đa Minh
/ 1702 / Truyện Tích
THÁNH ĐA MINH (Bông Hồng 3) Thánh Louis Grignion de Montfort Việc sùng kính Kinh Mân Côi được thiết lập một cách lạ lùng như thế, cũng giống như cách thức mà Thiên Chúa Toàn Năng đã thực hiện ở núi Sinai, khi ban lề luật của Ngài cho thế ...
Nguồn Gốc Kinh Mân Côi
Nguồn Gốc Kinh Mân Côi
/ 1730 / Truyện Tích
NGUỒN GỐC KINH MÂN CÔI (Bông Hồng 2) Thánh Louis Grignion de Montfort   Vì Kinh Mân Côi, tự bản chất, được cấu tạo chính yếu bởi kinh của Chúa Kitô và Lời Chào Thiên Thần, đó là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng, nên Kinh Mân Côi phải là ...
Những Kinh Nguyện Mân Côi
Những Kinh Nguyện Mân Côi
/ 2114 / Truyện Tích
Những Kinh Nguyện Mân Côi (Bông Hồng 1) Thánh Louis Grignion de Montfort Kinh Mân Côi gồm có hai phần: tâm nguyện và khẩu nguyện. Tâm nguyện của Kinh Mân Côi không là gì khác ngoài sự suy ngắm các mầu nhiệm chính về đời sống, sự chết và vinh quang ...
Nụ Hồng Tặng Các Trẻ Nhỏ
Nụ Hồng Tặng Các Trẻ Nhỏ
/ 1002 / Truyện Tích
Lời Người Biên Soạn: Lời cầu nguyện đơn sơ của thiếu nhi rất đẹp lòng Thiên Chúa. Vì thế, các bậc phụ huynh, người lớn, hãy dạy cho con trẻ siêng năng cầu nguyện, đặc biệt là lần hạt Mân Côi như lời thánh Louis Monfort dạy bảo. ***   NỤ ...
Cây Hồng Huyền Nhiệm Tặng Các Linh Hồn Đạo Hạnh
Cây Hồng Huyền Nhiệm Tặng Các Linh Hồn Đạo Hạnh
/ 826 / Truyện Tích
Cây Hồng Huyền Nhiệm tặng Các Linh Hồn Đạo Hạnh Thánh Louis Grignion de Montfort LTS: Cây Hồng Huyền Nhiệm, đó chính là Kinh Mân Côi và các mầu nhiệm ẩn chứa trong lời kinh này.   Gửi các linh hồn đạo hạnh và tốt lành, những người đang bước ...