26/02/2016
1980

Gunadala Mary

Tại Vijayawada ngày 11 tháng 2 vừa qua đã có 1,4 triệu người Ấn Độ, không phân biệt công giáo hay không đến tôn kính trước tượng Đức Mẹ Gunadala.

Ngày 11 tháng 2-2016, ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu với Bernadette Soubirous ở Lộ Đức, một nơi rất xa với địa phận Vijayawada miền Đông nước Ấn nhưng người dân Ấn đã kỷ niệm sự kiện này rất lớn. Linh mục Chinapa, người phụ trách đền thánh đã kể với hãng tin CBCP về lòng sốt sắng của tín hữu hành hương, họ mang hoa đèn đến dâng ở tượng Đức Mẹ hay họ đập vỡ trái dừa theo truyền thống Ấn Độ.

Họ đi một khoảng đường dài lên đồi Đức Mẹ Gunadala, tên của khu phố nơi bức tượng được dựng lên, rất nhiều thợ cắt tóc đã có mặt ở đó. Đối với người Ấn Độ, xuống tóc là dấu chỉ của sự vâng phục, ăn năn hoặc tỏ lòng biết ơn.

Rất nhiều người không phải là tín hữu kitô đi hành hương

Linh mục Chinapa cho biết rất nhiều người hinđu cùng đi bên cạnh các tín hữu kitô, sự kiện này cho thấy lòng kính mến Đức Mẹ Maria được phổ biến sâu đậm nơi người dân Ấn. Năm 1928, bức tượng đã được Viện Giáo hoàng Truyền giáo Nước ngoài đem từ Lộ Đức về. Sự hiện diện của các tín hữu hinđu là một khuyến khích lớn cho các tín hữu kitô thiểu số ở Ấn, họ bị bóp nghẹt bởi những lời tuyên bố khắc nghiệt của một vài thành phần quá khích của Đảng hinđu đang nắm chính quyền, những người này công khai mơ một đất nước không có bóng dáng người hồi giáo và kitô giáo.

Đức Mẹ theo hình vẽ Ấn Độ114.864864865135.135135135250