07/09/2020
289
BÔNG HỒNG ĐỎ TẶNG CÁC TỘI NHÂN
Thánh Louis Grignion de Montfort

Thưa quý ông, quý bà tội nhân, tôi, một tội nhân còn hơn cả quý vị, mong được trao đến quý vị bông hồng này, (một bông hồng đỏ thẫm vì Máu châu báu của Chúa chúng ta đã nhỏ xuống nó. Xin Thiên Chúa làm cho nó mang lại hương thơm chân thật cho cuộc đời của quý vị), nhưng, trên tất cả, mong nó cứu quý vị khỏi hiểm nguy mà quý vị đang vướng mắc. Hằng ngày những kẻ không tin tưởng gì và những tội nhân không biết hối cải kêu lên: “Chúng ta hãy đội triều thiên cho mình bằng những bông hồng” (Khôn Ngoan 2:8). Nhưng, những tiếng kêu của chúng ta phải là: “Chúng ta hãy đội tiều thiên cho chúng ta bằng những bông hồng của Kinh Mân Côi thánh”.
 
Bông hồng của họ và của chúng ta khác nhau biết bao! Bông hồng của họ là thỏa mãn nhục thể, là vinh quang trần thế, là phú quý mau qua sẽ tàn héo và hư hoại bất cứ lúc nào, trong khi, bông hồng của chúng ta là kinh Lạy Cha và Kính Mừng mà chúng ta đọc đi đọc lại cách sốt sắng, với những tác động thật tình thống hối, sẽ không bao giờ bị tàn phai hay bị hủy hoại, chúng còn bất hủ đến cả ngàn năm sau.
 
Ngược lại, bông hồng của các tội nhân giống như những bông hồng ở chỗ chúng là những gai nhọn cào cấu họ ở đời này, bằng những cơn quằn quại trong lương tâm, đâm vào họ giờ lâm tử, bằng những tiếc xót đắng cay, và, khốn nạn hơn nữa, chúng còn trở thành những mũi tên bừng bừng uất hận và thất vọng vô cùng ở đời sau. Còn, gai nơi bông hồng của chúng ta lại là những gai của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã biến chúng trở thành những bông hồng. Nếu chúng ta bị bông hồng cào cấu thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi, với công hiệu là để chữa lành bệnh tật của tội lỗi chúng ta và để cứu rỗi các linh hồn.
 
Bởi thế, bằng mọi cách, chúng ta phải hứng khởi đội triều thiên cho mình bằng những bông hồng bởi trời và bằng cách hằng ngày lần hạt trọn bộ Kinh Mân Côi, với ba chuỗi 50, như ba chiếc nhẫn chạm trổ nhỏ hay ba triều thiên hoa. Sau đây là hai lý do khiến chúng ta thực hành như vậy.
 
Thứ nhất, là để tôn vinh ba triều thiên của Chúa Giêsu và Mẹ Maria: Triều thiên ân sủng của Chúa Giêsu khi Người nhập thể, triều thiên gai nhọn khi Người tử nạn, và triều thiên vinh quang của Người trên trời, dĩ nhiên bao gồm cả triều thiên tam cấp mà Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ Maria ở trên thiên đình.
 
Thứ hai, chúng ta phải lần hạt trọn bộ Kinh Mân Côi với ba chuỗi 50 là để chính chúng ta cũng nhận được ba triều thiên mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria ban cho chúng ta. Triều thiên thứ nhất là triều thiên công nghiệp chúng ta lập được trong đời sống, triều thiên thứ hai là triều thiên an bình trong giờ lâm tử, và triều thiên thứ ba là triều thiên vinh hiển trên trời.
 
Nếu quý vị trung thành đọc Kinh Mân Côi cho đến giờ lâm tử, tôi cam đoan với quý vị là, dù tội lỗi của quý vị nặng đến đâu đi nữa, quý vị cũng sẽ nhận được triều thiên vinh quang không bao giờ phai tàn. Ngay cả khi quý vị đang cheo leo trên bờ vực thẳm hư đi đời đời, ngay cả khi một chân của quý vị đã lọt vào hỏa ngục, ngay cả khi quý vị đã bán linh hồn mình cho ma quỷ là những tên phù thủy chuyên mê hoặc người ta bằng những xảo thuật của chúng, và ngay cả khi quý vị trở thành một kẻ lạc đạo cố chấp như ma quỷ, không sớm thì muộn, quý vị cũng sẽ trở lại và sẽ cải thiện đời sống để cứu lấy linh hồn mình, nếu phải xin lưu ý kỹ điều tôi nói đây, nếu quý vị đọc Kinh Mân Côi thánh sốt sắng mỗi ngày cho tới khi chết, với mục đích là để nhận biết chân lý cũng như để thống hối và để tội lỗi của mình được thứ tha.
 
Trong cuốn sách này, có một vài tích truyện về các tội nhân nặng ký đã trở lại nhờ quyền lực của Kinh Mân Côi thánh. Xin hãy đọc và suy nghĩ.
 
(Trích từ sách "Bí Mật Kinh Mân Côi" - Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver"; bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh)
114.864864865135.135135135250