08/06/2016
3684
Đôi lời với độc giả:
Hôm nay là lần đầu tiên tôi mới được biết đến việc Đức Mẹ hiện ra tại San Nicolas - Argentina (từ năm 1983 đến năm 1990) như được trình bày trong bài dưới đây. Và tôi thử tìm hiểu độ xác thực của bài viết như thế nào. Tôi tìm kiếm qua 2 trang web: một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Pháp của 2 hãng thông tấn xã công giáo đáng tin cậy (Catholic News Agency và Zenit). Tôi xin đăng ở đây 3 bài cùng một chủ đề bằng 3 ngôn ngữ: Việt - Anh - Pháp, để quý vị được tường. Quả thật, qua sự nhìn nhận của Đức cha Hector Sabatino Cardelli, Giám mục giáo phận San Nicolas, sứ điệp của Đức Mẹ Mân Côi tại San Nicolas có tính cách siêu nhiên và đáng tin. Từ hôm nay, tôi sẽ tìm hiểu, rồi sẽ lần lượt chuyển ngữ các sứ điệp của Đức Mẹ cho quý vị. Tôi thấy rằng sứ điệp của Đức Mẹ Mân Côi tại San Nicolas có liên quan đến con người của thời đại này, và có liên hệ đến 3 lần Đức Mẹ đã hiện ra trong quá khứ như Guadalupe (1531), Lourdes (Lộ Đức - 1858) và Fatima (1917).

Lm FX. Trần Kim Ngọc, OP.
Đặc trách cổ võ Kinh Mân Côi của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam.
**********GNsP (08.06.2016) – Đức Giám mục địa phương đã chuẩn nhận một chuỗi các cuộc hiện ra của Đức Mẹ “thuộc về nguồn gốc siêu nhiên” và đáng tin là những gì khởi đi từ tràng Chuỗi Mân Côi phát sáng nơi bức tượng Đức Trinh Nữ Maria ở Argentina.
 
Một nhà nghiên cứu phép lạ cho biết thêm, với việc chuẩn nhận của Đức Giám mục mang ý nghĩa sâu sắc, khi nhìn nhận những sứ điệp Mẹ Mân Côi San Nicolas truyền về hoà bình và đưa ra những lời cảnh báo tàn khốc.
 
Đức Giám Mục Hector Cardelli địa phận San Nicolas ở Buenos Aires, Argentina đã đưa ra thông báo trên vào ngày 22/05 trước khi bế mạc Thánh Lễ với sự tham dự đông đảo của các khách hành hương đến Đền Thờ Mẹ Mân Côi San Nicolas.
 
Đức giám mục đã điều tra lịch sử về những lần hiện ra của Đức Mẹ từ năm 1990.
 
Ngài nói: “Trong năm thứ 12, tôi chăn dắt Giáo Phận San Nicolas và, theo sự mách bảo của đức tin và trách nhiệm trước các biến cố Đức Mẹ mà tôi đã biết từ khởi sự, nay tôi đi đến kết luận việc chuẩn nhận các cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong giáo phận của tôi”.
 
“Tôi công nhận tính siêu nhiên nơi những sự kiện bằng niềm hạnh phúc vì Thiên Chúa ngang qua Mẹ Chí Thánh của Đức Giêsu Kitô, cùng với Chúa Thánh Thần, đã muốn tỏ bày chính tình yêu của Ngài nơi giáo phận của tôi”.
 
Michael O’Neil, một chuyên gia nghiên cứu về phép lạ nói rằng việc phê chuẩn là điều quan trọng. Điều đó có nghĩa là không chỉ các sứ điệp từ các cuộc hiện ra sẽ được phê chuẩn cho người tín hữu đọc, mà chính Đức giám mục còn nói rằng các cuộc hiện ra thực sự là một mầu nhiệm.
 
O’Neil nói thêm: “Như thế việc Đức Mẹ hiện ra tại đây có thể được sánh với những lần hiện ra tại Lộ Đức, Fatima và Guadalupe”.
 
Các cuộc hiện ra khởi đi sau khi một số Tràng Chuỗi Mân Côi tại một số gia đình ở San Nicolas de los Arroyos, Buenos Aires phát sáng mà không có lời giải thích.
 
Một bà tên là Gladys Quiroga de Motta đã thấy nhữn
114.864864865135.135135135250