24/02/2016
1994

IMG_1660

Lần này là ở Iran, với một tình mẫu tử vô bờ Mẹ Maria thúc cho công việc chạy.

Năm 1963, Các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Chaldée đến Téhéran. Nhà Dòng mở một trường học ở thủ đô Iran. Đan viện Chaldéen lúc đó còn gắn với giáo xứ Trinh Nữ Maria ở gần tu viện. Tuy nhiên, sau cuộc Cách mạng hồi giáo năm 1979, mọi chuyện trở nên rất khó ở Iran– không những khó cho các nữ tu và cho người công giáo nói chung, nhưng cũng khó cho cả người hồi giáo, do áp dụng chặt chẽ luật hồi giáo, quyền tự do tôn giáo đã bị hạn chế rất nhiều. Vì thế năm 2013, đan viện Dòng Con Đức Mẹ phải bị đóng cửa.

114.864864865135.135135135250