24/01/2021
3229
KINH KÍNH MỪNG - BÔNG HỒNG 15 (bài 1)
Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort
 
44. Lời chào kính của Thiên thần rất cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, mới có thể giải thích được điều đó mà thôi.
Lời chào kính của Thiên thần rút tỉa sự tuyệt diệu của nó, chính yếu là từ Đức Trinh Nữ Rất Thánh, Đấng mà lời chào kính nhắm tới, rồi từ mục đích của việc Nhập thể của Ngôi Lời. Lời chào kính này được mang xuống từ trời để chào mừng biến cố Ngôi Lời nhập thể làm người, lần đầu tiên được Tổng lãnh thiên thần Gabriel tuyên bố.
Lời chào kính của Thiên thần tóm tắt trong bản đúc kết ngắn gọn nhất của tất cả nền thần học Kitô giáo về Đức Trinh Nữ. Chúng ta thấy trong đó một lời khen ngợi và một lời kêu xin. Lời khen ngợi chứa đựng tất cả những gì làm nên sự vĩ đại đích thực về Mẹ Maria; còn lời kêu xin chứa đựng tất cả những gì mà chúng ta phải cầu xin với Đức Mẹ, và tất cả những gì chúng ta có thể mong chờ về lòng tốt của Mẹ đối với chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh đã mặc khải nơi phần thứ nhất của Lời chào kính; bà thánh Êlisabét, được Thánh Thần soi sáng, đã thêm phần thứ hai; còn Giáo Hội, trong công đồng Ephêsô thứ nhất, diễn ra vào năm 430, đã đưa ra phần kết thúc, sau khi đã lên án sai lầm của Nestoriô và định tín rằng Đức Trinh Nữ thật sự là Mẹ Thiên Chúa. Công đồng ra lệnh rằng chúng ta sẽ kêu cầu Đức Trinh Nữ dưới tước hiệu vinh quang của Mẹ bằng những lời này: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử.
45. Đức Trinh Nữ Maria là người được Lời chào kính từ trời gửi tới để hoàn tất công trình vĩ đại nhất và quan trọng nhất của thế giới, Cuộc nhập thể làm người của Ngôi Lời vĩnh cửu, bình an giữa Thiên Chúa và loài người và ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Sứ giả của tin mừng trọng đại này là tổng lãnh thiên thần Gabriel, một trong những hoàng tử đứng đầu của triều đình thiên quốc. Lời chào kính của sứ thần chứa đựng niềm tin và niềm hy vọng của các tổ phụ, các ngôn sứ và các tông đồ. Lời chào kính này là sự kiên tâm và sức mạnh của các vị tử đạo, khoa học của các bậc tri thức, lòng kiên trì của các cha giải tội và là sự sống của giới tu trì (chân phước Alain). Nó là bài ca mới về lề luật ân sủng, là niềm vui mừng của các thiên thần và loài người, nỗi kinh hoàng và bối rối của ma quỷ.
Qua Lời chào kính của thiên thần, Thiên Chúa làm người, một Trinh Nữ trở thành Mẹ Thiên Chúa, các linh hồn của những người công chính được giải thoát khỏi ngục tối, những tàn tích của thiên đàng được phục hồi và những ngai toà trống rỗng được lấp đầy, tội lỗi được tha thứ, ân sủng được ban tặng cho chúng ta, bệnh nhân được chữa lành, người chết được sống lại, kẻ lưu đày được nhớ lại, Ba Ngôi chí thánh được tôn vinh, và loài người đạt được sự sống đời đời. Cuối cùng, Lời chào của thiên thần là cầu vồng trên trời, dấu hiệu của lòng thương xót và của ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho thế giới (chân phước Alain).
 
Linh mục Phanxicô Xavie Trần Kim Ngọc, OP. chuyển ngữ từ bản tiếng Pháp:
“Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver” – Bí quyết diệu kỳ của Kinh Mân Côi để được hoán cải và được cứu độ” của thánh Louis-Marie Grignion de Montfort; nguồn: https://livres-mystiques.com/partieTEXTES/Montfort/rosaire.html

Lời bàn: Kinh Kính Mừng là một lời kinh dễ đọc, dễ thuộc và rất ngắn, đến nỗi những đứa trẻ lên 2,3,4 tuổi có thể đã đọc thuộc. Nhưng đó lại là một lời kinh rất cao siêu, cao siêu đến nỗi chân phước Alain de la Roche tin rằng không một thụ tạo nào có thể hiểu được, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Đấng được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, mới có thể giải thích được điều đó mà thôi. Xin Chúa Giêsu giải thích cho chúng con, để chúng con hiểu sâu và hiểu đúng mà lần hạt cho sốt sắng, hầu làm vinh danh Chúa, ca khen Mẹ Chúa và mưu ích cho loài người và các linh hồn.
114.864864865135.135135135250