10/09/2020
1861
Những Kinh Nguyện Mân Côi (Bông Hồng 1)
Thánh Louis Grignion de Montfort

Kinh Mân Côi gồm có hai phần: tâm nguyện và khẩu nguyện. Tâm nguyện của Kinh Mân Côi không là gì khác ngoài sự suy ngắm các mầu nhiệm chính về đời sống, sự chết và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Thánh của Người. Khẩu nguyện của Kinh Mân Côi ở tại việc đọc 15 chục Kinh Kính Mừng, mỗi chục được bắt đầu bằng một Kinh Lạy Cha, và trong khi đọc chục kinh thì suy ngắm cũng như chiêm ngắm 15 nhân đức chính yếu mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thực thi nơi 15 mầu nhiệm Kinh Mân Côi.
Chúng ta tôn kính và suy ngắm 5 mầu nhiệm vui ở 50 kinh đầu, 5 mầu nhiệm thương ở 50 kinh thứ hai, và 5 mầu nhiệm mừng ở 50 kinh thứ ba. 
Như thế, Kinh Mân Côi là một hòa hợp thánh hảo giữa tâm nguyện và khẩu nguyện mà chúng ta thực hiện để tôn kính cũng như để học theo những mầu nhiệm và nhân đức của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong cuộc sống, sự chết và vinh quang của các Ngài.

(Trích từ sách "Bí Mật Kinh Mân Côi" - Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver"; bản dịch Việt ngữ của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh).

**CẦU NGUYỆN: Xin Chúa cho chúng con hiểu được giá trị cao trọng được ẩn chứa trong Kinh Mân Côi, để từ đó, chúng con lần chuỗi sốt sắng hơn, nhờ thế mà sinh nhiều ơn ích hơn.
(Nguyện: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250