Phái Đoàn Ngoại Giao Của Tòa Thánh Tới Hà Nội
Phái Đoàn Ngoại Giao Của Tòa Thánh Tới Hà Nội / 872 / Việt Nam
Thứ Ba ngày 16/01/2018 phái đoàn ngoại giao của Tòa Thánh đã tới Hà Nội trong chương trình gặp gỡ và làm việc với nhà nước Việt Nam. Phái đoàn do Đức Ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn. Hai thành viên còn lại ...