08/09/2020
321
Ngày 08.09.2020: sinh nhật đức mẹ
THỨ ba - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1,18-23).
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội". Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:
"Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và Cầu nguyện
“Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23).
Như Mẹ: Những điều các vị ngôn sứ đã tiên báo từ xa xưa, hôm nay đã ứng nghiệm nơi Mẹ Maria: Trinh Nữ sẽ thụ thai. Sứ thần cho chúng ta biết Trinh Nữ Maria thụ thai là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Do đó, người con mà Mẹ Maria sinh ra được gọi là Đấng sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận làm người nơi cung lòng của Mẹ Maria. Như thế, Chúa đã chấp nhận làm Con của Mẹ. Chúa đã sống trong vòng tay yêu thương của Mẹ. Xin cho chúng con một tâm tình biết yêu mến Mẹ của Chúa càng ngày càng tha thiết hơn.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, xin Mẹ dạy chúng con biết tin tưởng và yêu mến Chúa Giêsu, Con của Mẹ nhiều hơn.

5. Lần Hạt Mân Côi:  Mùa Thương
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Thương này, để kính nhớ những giây phút Chúa lo buồn, và hấp hối trong vườn Giết-si-ma-ni. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn thống hối chân thành, và biết vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa hấp hối xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết thật lòng thống hối, vì các tội lỗi của mình, và luôn vâng theo Thánh ý Chúa.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.         
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa bị đánh đòn, rách da nát thịt, máu chảy đầm đìa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn, biết hãm dẹp những cám dỗ của giác quan chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa bị đánh đòn, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết hãm mình ép xác, tránh xa những thú vui nguy hiểm.        
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,  ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa phải đội mão gai đau đớn. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết khinh chê những sự thế gian.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa đội mão gai, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết chê bỏ những sự thế gian.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa vác cây thập giá lên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết nhẫn nại, vác thập giá của mình mọi ngày mà theo Chúa.     
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thập Giá xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con nhẫn nại vác Thập Giá theo chân Ngài.           
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa chịu đóng đinh vào Thập Giá trên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn thống hối các tội lỗi mình và được ơn chết lành. Cũng xin Chúa thương ban cho những người đang hấp hối trong giờ phút này được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa chịu chết rất đau khổ trên thập giá, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống thánh thiện để được ơn cứu độ.
 
6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam    
Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô, là thành phần trung kiên của Hội Thánh.
Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với Đức Trinh Nữ Maria, là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả.
Xưa Chúa ban cho các Ngài, được vững tin vào lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.
Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam, thu lượm được một mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa, như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.
Các Ngài đã yêu mến quê hương, xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình.
Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận, xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.
Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin, xin cầu cho mọi Kitô hữu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ, để một ngày kia trên Thiên quốc, chúng con được hợp tiếng với các Ngài, ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250