09/09/2020
349
ngày 09.09.2020
Thứ tư - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY

KÍNH THÁNH CẢ GIUSE

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,20-26).
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói:
"Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ các ngươi như kẻ bất lương, ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.
"Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và Cầu nguyện
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).
Như Mẹ: Đức Giêsu đến thế gian để thiết lập vương quốc Nước Trời. Vương quốc đó đặt nền tảng trên hiến chương Nước Trời, một hiến chương hoàn toàn mới lạ. Hiến chương đó chúc phúc cho những người nghèo khổ hay đang phải đau buồn, cho những ai biết xót thương người hay khao khát sự công chính. Hiến chương đó là con đường mở rộng cho mọi người tiến vào Nước Thiên Chúa, một vương quốc đầy an ủi và yêu thương.
Với Mẹ: Xin Chúa giúp chúng con biết đón nhận mọi hoàn cảnh của cuộc sống với niềm tín thác để qua đó, chính Chúa sẽ tác động và nâng đỡ chúng con trên đường tiến về quê trời.
Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cũng giúp chúng con biết tín thác vào Chúa như xưa kia Mẹ đã tín thác.

5. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Mừng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho đươc sống lại thật về phần linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Mừng này, để tôn vinh Chúa Phục Sinh, toàn thắng tội lỗi và sự chết. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và sống động. 
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
 Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Phục Sinh, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trờiTa hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa lên trời vinh hiển. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con hằng nhớ đến quê trời, và mong đợi ngày về với Chúa và Đức Mẹ 
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết yêu mến những sự trên trời.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuốngTa hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Mẹ Maria và các Thánh Tông Đồ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn khôn ngoan đích thực, để chúng con biết sống theo chân lý của Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đổ xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con có được đức mến nồng nàn, và đức khôn ngoan đích thực. 
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên TrờiTa hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Mừng này, để tôn vinh đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ Thánh Chúa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm cao cả này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con sống thánh thiện, để được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Mẹ Chúa được rước cả hồn và xác lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng sùng kính Đức Mẹ, để được Mẹ đón về Trời với Mẹ.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trờiTa hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Mừng này, để tôn vinh việc Mẹ Chúa được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn bền vững cho đến chết, để được lên trời hưởng phần phúc Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cũng xin ơn này cho tất cả những người công chính, những ân nhân và thân thuộc của chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Lạy Chúa Giêsu Chí ái, chúng con nài xin Chúa vì 15 Mầu nhiệm Mân Côi, những Mầu nhiệm của Cuộc đời, Cuộc khổ nạn, và cái chết đau thương của Chúa, vì vinh quang của Chúa, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho các người tội lỗi ơn hối cải. Xin giúp các người đang hấp hối được ơn chết lành. Xin giải thoát các linh hồn nơi Luyện ngục mau được lên Thiên Đàng. Xin ban cho chúng con biết sống thánh thiện để được ơn chết lành. Amen.
 
6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Khấn Thánh Cả Giuse: Bảo Trợ Những Vụ Khó Khăn
Lạy Cha Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng: "Trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin".
Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi, và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh, nay xin Cha bầu chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con xin trao phó nơi Cha vụ khó khăn này  (. . . .),  xin Cha giải gỡ giúp chúng con, để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha.
Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng, vâng, chúng con tin tưởng, Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con, và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực, ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. 
Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy, Cha không bỏ qua điều gì giúp cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con sấp mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van, khóc lóc của chúng con. Xin Cha lấy tình thương, như áo choàng che phủ chúng con, và chúc lành cho chúng con. Amen.

8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250