11/09/2020
395
ngày 11.09.2020, THỨ Sáu - KINH NGUYỆN HÀNG NGÀY
KÍNH NHỚ CHÚA GIÊSU CHỊU KHỔ NẠN

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (6, 39-42).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
"Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh', trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi".Đó là lời Chúa.

Suy Niệm & Cầu Nguyện
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41).
Như Mẹ: Câu hỏi của Chúa Giêsu như nhắc nhở chúng ta phải luôn nhận ra cái bất toàn của chính mình trước khi phê phán người khác. Biết mình sẽ giúp ta sống khiêm tốn và không xét đoán, và không kết án ai cả. Biết mình đích thực cũng giúp ta biết sống bác ái và cảm thông với những yếu đuối của anh chị em mình.
Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con thường có thái độ lên án những sơ suất của người khác mà không nhận ra sự yếu kém của mình. Xin Chúa chữa đôi mắt mù loà của chúng con để chúng con nhìn ra những thiếu sót tội lỗi của mình.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ giúp chúng con năng đến với Bí Tích Hòa Giải và Thánh Thể để ơn Chúa giúp thanh tẩy đôi mắt tâm linh mù lòa của chúng con.

5. Lần Hạt Mân Côi:  Mùa Thương
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Thương này, để kính nhớ những giây phút Chúa lo buồn, và hấp hối trong vườn Giết-si-ma-ni. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn thống hối chân thành, và biết vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa hấp hối xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết thật lòng thống hối, vì các tội lỗi của mình, và luôn vâng theo Thánh ý Chúa.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.         
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa bị đánh đòn, rách da nát thịt, máu chảy đầm đìa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn, biết hãm dẹp những cám dỗ của giác quan chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa bị đánh đòn, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con biết hãm mình ép xác, tránh xa những thú vui nguy hiểm.        
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai,  ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.  
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Thương này, để kính nhớ việc Chúa phải đội mão gai đau đớn. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết khinh chê những sự thế gian.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa đội mão gai, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết chê bỏ những sự thế gian.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa vác cây thập giá lên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con biết nhẫn nại, vác thập giá của mình mọi ngày mà theo Chúa.     
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thập Giá xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con nhẫn nại vác Thập Giá theo chân Ngài.           
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Thương này, để tôn kính việc Chúa chịu đóng đinh vào Thập Giá trên Núi Sọ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con được ơn thống hối các tội lỗi mình và được ơn chết lành. Cũng xin Chúa thương ban cho những người đang hấp hối trong giờ phút này được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa chịu chết rất đau khổ trên thập giá, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống thánh thiện để được ơn cứu độ.
 
6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Dâng Mình Cho Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu Vua Và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ Maria Nữ Vương
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con dâng linh hồn và xác chúng con, gia đình chúng con, địa phận chúng con, cho Trái Tim Cực Thánh Chúa và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.
 
Chúng con nguyện xin cho Tổ quốc và Giáo Hội Việt Nam, được bình an thịnh vượng, cho địa phận chúng con được phát triển, được thêm đạo đức, cho các Giám mục, Linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và các giáo hữu, được sốt sắng hăng hái làm việc mục vụ và Tông đồ.
 
Chúng con xin hứa cùng Chúa, chúng con sẽ siêng năng dự lễ, rước lễ, chầu Mình Thánh, và sùng kính ngày Thứ Sáu đầu tháng. Chúng con xin hứa cùng Đức Mẹ, chúng con sẽ siêng năng lần hạt Mân Côi, theo gương các nhân đức của Mẹ, và sùng kính ngày Thứ Bảy đầu tháng.
 
Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua ! Lạy Đức Mẹ Maria Nữ Vương ! Chúng con tin rằng nhờ sự dâng mình cho Trái Tim Cực Thánh Chúa, và Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ, chúng con sẽ được nhiều ơn lành hồn xác đời này, và được hưởng hạnh phúc vô cùng đời sau. Amen. 

8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250