26/09/2020
447
ngày 26.09.2020, THỨ bảy
KÍNH NHỚ ĐỨC MẸ MARIA

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Xin Ơn Chúa Thánh Thần (đọc kinh hoặc hát)
Đọc: Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9, 44b-45).
Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy. Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,44).
Như Mẹ: Đức Giêsu ý thức rất rõ sứ vụ của mình. Người biết đâu là con đường mình phải trải qua. Con đường chẳng êm đẹp tý nào nhưng không vì thế mà Người chùng bước. Người đón nhận với sự thanh thản dù cho khi đối diện trực tiếp vẫn có chút xao động. Đức Giêsu cũng muốn các môn đệ ý thức rõ điều đó nên nhiều lần báo trước cho các ông biết. 
Với Mẹ: Chúa đã biết trước kết cục bi thảm của một ngôn sứ nhưng Chúa cũng biết hoa trái tốt đẹp mà nó mang lại. Xin cho chúng con đừng nản lòng trước thử thách gian nguy nhưng đón nhận với sự tin tưởng.
Nhờ Mẹ: Mẹ đã cảm nhận “thánh giá” là thế nào khi thi hành bổn phận của mình. Xin giúp chúng con trung thành vác thánh giá mỗi ngày.

5. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Vui
Thứ Nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Vui này / để tôn vinh Mầu Nhiệm Nhập Thể của Chúa./ Chúng con nài xin Chúa vì Mầu Nhiệm này/ và vì lời cầu bầu của Mẹ Thánh Chúa / ban cho chúng con được biết ở rất khiêm nhường trong lòng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Nhập Thể, xuống trên linh hồn chúng con / làm cho chúng con sống thật sự khiêm nhường.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng Bà Thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Vui này / để kính nhớ việc Đức Maria – Mẹ Rất Thánh của Chúa/ đi thăm bà Isave là chị họ của Mẹ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con một đức bác ái toàn hảo đối với tha nhân.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm thăm viếng xuống đầy lòng chúng con / để chúng con sống đức bác ái đích thực.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Lạy Hài Nhi Giêsu đáng tôn thờ / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Vui này / để tôn vinh sự Chúa sinh ra khó nghèo tại Bêlem./ Vì Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa/ và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / xin Chúa cho chúng con thoát khỏi những ham mê của cải thế gian / biết yêu mến sống thanh bần, và yêu thương những người nghèo khó.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
   
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Giáng Sinh xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con biết yêu mến tinh thần nghèo khó.
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Vui này / để kính nhớ việc Mẹ Maria dâng Chúa trong Đền Thờ./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này / và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con được ơn khôn ngoan / và biết sống thanh sạch từ trong con tim đến ngoài thân xác.
  
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
  
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Thánh Tẩy xuống đầy lòng chúng con / giúp chúng con sống khôn ngoan và trong sạch tinh tuyền.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Lạy Chúa Giêsu / chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Vui này / để kính nhớ việc sau ba ngày lạc mất Chúa / Đức Mẹ đã tìm thấy Ngài trong Đền Thờ, ở giữa những vị luật sĩ thông thái./ Xin Chúa vì Mầu Nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu / ban cho chúng con ơn thống hối ăn năn, cải thiện đời sống / ban cho những anh em rối đạo, những anh em ly giáo, những kẻ thờ tà thần / được ơn trở về với Chúa.
  
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh).
  
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm tìm thấy Chúa xuống đầy lòng chúng con / để chúng con biết ăn năn hối cải, và trở về với Chúa cách thật lòng.


6. Kinh Cầu Đức Mẹ
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
* Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa: Thương xót chúng con.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
* Thưa: Thương xót chúng con.

Rất Thánh Đức Bà Maria.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Rất Thánh Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ Chúa Kitô.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ đầy lòng thương xót.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ là lẽ cậy trông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực thanh cực tịnh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực tinh cực sạch.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ rất đáng yêu mến.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ chỉ bảo đành lành.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ cực khôn cực ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng kính chuộng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ rất đáng ngợi khen.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có tài có phép.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ có lòng khoan nhân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Nữ trung tín thật thà.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà là gương nhân đức.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là tòa Đấng Khôn Ngoan.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà làm cho chúng con vui mừng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng trọng thiêng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng đáng tôn trọng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là Đấng sốt mến lạ lùng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hoa hường mầu nhiệm vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như lầu đài Đavid vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như tháp ngà báu vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như đền vàng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà là cửa Thiên Đàng.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà như sao mai sáng vậy.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khốn.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà bàu chữa kẻ có tội.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Đức Bà nâng đỡ di dân.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Đức Bà phù hộ các giáo hữu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Thiên Thần.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tổ Tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tiên Tri.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh hiển tu.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Đồng Trinh.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương chẳng hề mắc tội tổ tông.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương linh hồn và xác lên trời.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi.
* Thưa: Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự Bình An.
* Thưa: Cầu cho chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN:
Chúng con đội ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời,
chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bầu chúng con.
Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu
con mọn này còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.
Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội,
lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả và loài người ta.
Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy.
Mẹ ôi, khoan thay, nhân thay,
chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con.
Xin Đức Mẹ thương xem yên ủi dạy dỗ chúng con.
Con cậy Mẹ có phép tắc nhiều
trên hết Thiên Thần cùng trên hết các Thánh.
Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy.
Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy.
Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo,
kẻo phải xiêu chìm sa hỏa ngục vô cùng.
Chúng con trông Đức Mẹ cho chúng con
ngày sau được vào cửa Thiên Đàng xem thấy
mặt Đức Chúa Giêsu, cùng mặt Đức Mẹ,
được chịu muôn muôn sự phúc gồm hết mọi sự tốt lành
chẳng hay hết chẳng hay cùng. AMEN.


7. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
8. Kinh Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ
Lạy Trái Tim Đồng Trinh Maria là gương mẫu cho các gia đình. Chúng con hết dạ trung thành dâng cho Mẹ gia đình chúng con. Mọi người, mọi của, mọi sự phiền sầu đau khổ, sự sống, sự chết. Xin Mẹ là Nữ Vương chỉ huy gia đình nhỏ bé này:
 
- Gia đình con buồn phiền đau khổ.
Đáp: Xin Mẹ thống trị gia đình chúng con.
(Câu nào cũng thưa như vậy)
 
- Gia đình con muốn noi gương gia đình Nazarét.
- Gia đình con xin cho danh Mẹ cả sáng.
- Gia đình con xin cho nước Mẹ trị đến.
- Gia đình con xin hoàn toàn vâng theo ý Mẹ.
- Gia đình con xin Mẹ ban cho hằng ngày dùng đủ.
- Gia đình con xin Mẹ ban cho trên thuận dưới hòa, con cái hiếu thảo, vợ chồng thương nhau.
- Gia đình con xin Mẹ chớ để một ai sa Hỏa ngục.
- Gia đình con khi lầm than vất vả, xin Mẹ ban sức phấn khởi vui tươi.
Gia đình con khi có ai qua đời, bệnh hoạn, xin Mẹ  ban ơn vui lòng chịu khó.
- Gia đình con khi có người khô khan mất nết, xin Mẹ ban ơn thay dạ đổi lòng.
- Gia đình con khi có con trẻ mới sinh, xin Mẹ nhận lấy giữ gìn coi sóc.
- Gia đình con khi có thanh thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, xin Mẹ hướng dẫn qua những gian nguy.
- Gia đình con khi có kẻ đi kết hôn, xin Mẹ giữ gìn trong sạch.
- Gia đình con khi có người đi vắng, xin Mẹ duy trì tình thân ái.
- Gia đình con khi có ai được Chúa gọi đi tu, xin Mẹ giúp vâng ơn Chúa đến cùng.
- Gia đình con xin nguyền không trái phép công bình
Đáp: Cho con giữ trọn lời nguyền.
(Câu nào cũng thưa như vậy).
 
- Gia đình con xin nguyền không dám dâm ô.
- Gia đình con xin nguyền không dám hằn thù ghen ghét.
- Gia đình con xin nguyền thi hành ba mệnh lệnh Fatima
- Gia đình con xin nguyền trung tín với lễ dâng gia đình này, khuya sớm quây quần dưới bóng Mẹ lành.

Lời Nguyện: Lạy Nữ Vương gia đình / Mẹ ở đây với chúng con / vui buồn sướng khổ/ Mẹ con cùng nhau chia sẻ / xa Mẹ chúng con biết trông cậy ai / đời chúng con gian nan khổ sở lắm / gia đình chúng con long đong tối ngày / Nhưng có Mẹ ở bên chúng con / chúng con thấy quên hết ưu phiền / vui sống qua kiếp lưu đầy / mong ngày sau sung sướng cùng Mẹ muôn đời trên Thiên Đàng. Amen.
  
9. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
10. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
11. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
12. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250