27/09/2020
510
ngày 27.09.2020, chúa nhật 26 Thường niên - năm a
KÍNH MỪNG ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

1. Làm Dấu Thánh Giá
Nhân Danh Cha và Con, và Thánh Thần. Amen.
 
2. Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con, làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
  

3. Tung Hô Lời Chúa
Allêluia ! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia ! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia ! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn. Allêluia.
 
4. Tin Mừng (theo ngày) – Suy Niệm & Cầu Nguyện:
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 28-32).
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông” (Mt 21,31).
Như Mẹ: Những người bị coi là tội lỗi dễ dàng đón nhận sứ điệp Chúa Giêsu rao giảng hơn những người Pharisêu và giới thông luật. Những người tội lỗi đã dùng con tim của mình, để tiếp cận với sứ điệp cứu độ; còn những người Pharisêu và giới thông luật lại dùng trí óc để chất vấn vai trò và sứ vụ của Chúa Giêsu.
Với Mẹ: Chúa quảng đại ban phát tình thương cho mọi người, kể cả những người tội lỗi. Xin Chúa giúp chúng con đáp trả với niềm tin vững mạnh và con tim nhạy bén trước sứ điệp cứu độ mà Chúa đã thực hiện cho chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chẳng vướng bợn nhơ, xin Mẹ giúp chúng con hoán cải và đổi mới đời sống theo đòi hỏi của bí tích rửa tội mà chúng con đã lãnh nhận.

5. Lần Hạt Mân Côi: Mùa Mừng
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho đươc sống lại thật về phần linh hồn.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ nhất Mùa Mừng này, để tôn vinh Chúa Phục Sinh, toàn thắng tội lỗi và sự chết. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và sống động. 
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
 Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Phục Sinh, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con sống một đức tin mạnh mẽ và sống động.
 
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lên trờiTa hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ hai Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa lên trời vinh hiển. Xin Chúa vì Mầu nhiệm Chúa Phục Sinh, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con hằng nhớ đến quê trời, và mong đợi ngày về với Chúa và Đức Mẹ 
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con biết yêu mến những sự trên trời.
 
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuốngTa hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ ba Mùa Mừng này, để kính nhớ việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Mẹ Maria và các Thánh Tông Đồ. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn khôn ngoan đích thực, để chúng con biết sống theo chân lý của Chúa.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin ơn phúc của Mầu Nhiệm Chúa Thánh Thần hiện xuống, đổ xuống tràn đầy linh hồn chúng con, để chúng con có được đức mến nồng nàn, và đức khôn ngoan đích thực. 
 
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên TrờiTa hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ bốn Mùa Mừng này, để tôn vinh đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, và đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Mẹ Thánh Chúa. Xin Chúa vì Mầu nhiệm cao cả này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con sống thánh thiện, để được ơn chết lành.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Xin Chúa đổ ơn phúc của Mầu Nhiệm Mẹ Chúa được rước cả hồn và xác lên trời, xuống tràn đầy linh hồn chúng con, giúp chúng con luôn hết lòng sùng kính Đức Mẹ, để được Mẹ đón về Trời với Mẹ.
 
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trờiTa hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa chục kinh thứ năm Mùa Mừng này, để tôn vinh việc Mẹ Chúa được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương Thiên Đàng. Xin Chúa vì Mầu nhiệm này, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho chúng con ơn bền vững cho đến chết, để được lên trời hưởng phần phúc Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con cũng xin ơn này cho tất cả những người công chính, những ân nhân và thân thuộc của chúng con.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh). 
 
Lạy Chúa Giêsu Chí ái, chúng con nài xin Chúa vì 15 Mầu nhiệm Mân Côi, những Mầu nhiệm của Cuộc đời, Cuộc khổ nạn, và cái chết đau thương của Chúa, vì vinh quang của Chúa, và vì lời Đức Mẹ cầu bầu, ban cho các người tội lỗi ơn hối cải. Xin giúp các người đang hấp hối được ơn chết lành. Xin giải thoát các linh hồn nơi Luyện ngục mau được lên Thiên Đàng. Xin ban cho chúng con biết sống thánh thiện để được ơn chết lành. Amen.6. Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Thân lạy Mẹ, chúng con, con cháu E-và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà ; Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khấn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi khoan thay ! nhân thay ! dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.
 
7. Kinh Nghĩa Đức Tin
Ngày Chúa Nhật hôm nay (hay lễ trọng nào thì đọc: ngày lễ...), chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa: thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn.
Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy; nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần; Ba Ngôi cũng một tính một phép cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi Thứ Hai ra đời làm người sinh bởi Bà Maria đồng trinh, đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các Thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng; song phải giữ Mười Điều Răn Đức Chúa Trời cùng Sáu Luật Điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác.
Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi; song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi.
Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.

 
8. Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con, ngày hôm nay, được mọi sự lành ; lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước Thiên Đàng, cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các Thánh mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.
 
9. Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.
- Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
 
10. Các Câu Lạy
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu. - Thương xót chúng con.
Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria. - Cầu cho chúng con.
Lạy Ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi. - Cầu cho chúng con.
Nữ Vương ban sự bình an. - Cầu cho chúng con.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. - Cầu cho chúng con.
Thánh Đa Minh. - Cầu cho chúng con.
 
11. Làm Dấu Thánh Giá (kết thúc)
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.
114.864864865135.135135135250