01/12/2018
1259
 

01.12.2018

Thứ Bảy đầu tháng – Tuần 34 TN

 

Tin Mừng: Lc 21,34-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” (Lc 21,36).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta chớ lo chạy theo của cải tiền tài, chớ mải mê lo lắng sự đời mà quên mất bổn phận linh hồn. Thật vậy, cầu nguyện là cách thức tuyệt vời nhất để gặp gỡ Thiên Chúa, nghe lời Ngài dạy bảo và thi hành ý Ngài bảo ban; đồng thời, cầu nguyện cũng là để biết rõ giới hạn của bản thân mình.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin Chúa luôn thôi thúc chúng con cầu nguyện để gặp gỡ Ngài, vì nhờ đời sống cầu nguyện mà chúng con có thể kín múc cho mình sức mạnh thần thiêng từ nguồn mạch sự sống đích thực là chính Chúa.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, nhờ đời sống cầu nguyện liên lỉ mà Mẹ đã luôn nhận biết ý Chúa và Mẹ đã được Chúa tuôn đổ biết bao hồng ân. Xin Mẹ cũng dạy chúng con biết chạy đến với Chúa qua đời sống cầu nguyện.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui