02/12/2018
1150

02.12.2018

Chúa Nhật 1 MV – Năm C

Thánh vịnh tuần 1

 

Tin Mừng: Lc 21,25-28.34-36

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.

Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em sắp được cứu độ” (Lc 21,25).

 

Như Mẹ: Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay có nhiều lời cảnh báo về những điềm lạ, về những tai họa sẽ xảy ra vào thời sau hết, khiến con người lo âu sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu nói với những ai đi theo Người là hãy vui lên, vì “Anh em sắp được cứu độ”.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban đức tin cho chúng con, cho chúng con được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn sống đẹp ý Ngài để cùng được vui hưởng Thánh nhan Ngài vào ngày sau hết.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, Mẹ đã luôn tín thác vào Chúa và sống đẹp ý Ngài, vì thế Mẹ đã được Chúa ân thưởng bội hậu trên thiên đàng. Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Ngài để chúng con cũng được ơn cứu độ vào ngày Chúa quang lâm.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng