04/12/2018
1205

04.12.2018

Thứ Ba – Tuần 1 MV

Thánh Gioan Damasceno, lm-tsht

 

 

Tin Mừng: Lc 10,21-24

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!" Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem thấy điều các con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con: có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem thấy những điều các con thấy, mà chẳng được thấy, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy” (Lc 10,23).

 

Như Mẹ: Quả thật lời khẳng định của Đức Giêsu đã ứng nghiệm cho mỗi tín hữu chúng ta hôm nay. Chúng ta là những người có phúc vì được nghe Lời Chúa dạy và được Mẹ Giáo Hội hướng dẫn niềm tin và nuôi dưỡng niềm tin ấy.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì hồng ân được gọi Thiên Chúa là Cha. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với ân huệ vô giá này, để mỗi ngày chúng con gắn bó với Chúa hơn, hiểu biết và yêu mến Chúa hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tiên Tri, Mẹ đã sống niềm hy vọng vào lời Chúa hứa. Xin Mẹ giúp chúng con cảm nghiệm được niềm vui vì được làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội, và hết lòng sống trọn niềm vui ấy.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui