05/06/2019
938
Thứ Tư, 05.06.2019
Thánh Bônifaciô, giám mục tử đạo
 
Tin Mừng: Ga 17,11b-19
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
 
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

"Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý". Đó là lời Chúa
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta” (Ga 17,11).
 
Như Mẹ: Hiệp nhất là điều mà chính Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha ban cho các môn đệ. Mỗi người Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống trong sự hiệp nhất của Giáo Hội, và đồng thời cũng hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất của dân Kitô giáo khắp hoàn cầu.
 
Với Mẹ: Sự chia rẽ giữa các Kitô hữu là một gương mù rất lớn. Xin Chúa cho những người tín hữu biết kiến tạo sự hiệp nhất, để đi đến việc cùng tuyên xưng một Chúa, cùng chịu một Phép Rửa và cùng ở trong một Giáo Hội.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin Mẹ liên kết chúng con nên một trong Chúa Kitô, như Mẹ đã làm xưa kia trong cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
114.864864865135.135135135250