06/12/2018
1223

06.12.2018

Thứ Năm – Tuần 1 MV

Thánh Nicola, gm

 

 

Tin Mừng: Mt 7,21.24-27

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta, 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời.

 "Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

”Xây nhà trên nền đá” (Mt 7,24).

 

Như Mẹ: Việc xây nhà quan trọng nhất là nền móng. Nền móng có vững, thì nhà dựng lên mới chắc. Ngược lại, nền quá yếu thì nhà dễ bị sụp đổ. Ngôi nhà tâm hồn cũng thế, nếu không đặt nền móng vững chắc là việc thi hành lời Chúa, thì không thể tồn tại lâu bền. Chúa Giêsu đã khẳng định: những ai chỉ nghe suông mà không thi hành lời Chúa dạy, thì không đủ sức để chống trả phong ba, bão táp cuộc đời.  

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin gia tăng lòng mến cho chúng con, để chúng con can đảm và quyết tâm thi hành thánh ý Chúa trong cuộc đời, nhờ đó, ngôi nhà tâm hồn chúng con luôn vững chắc.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, suốt cuộc đời Mẹ đã ngẫm suy và vâng theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con cũng biết đón nhận và thực thi ý Chúa như Mẹ.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng