07/01/2019
900

07.01.2019

Thứ Hai  – Mùa GS

Thánh vịnh tuần 2

 

 

Tin Mừng: Mt 4,12-17.23-25

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, nghe tin Gioan bị nộp, Chúa Giêsu lui về Galilêa. Người rời bỏ Nadarét, đến ở miền duyên hải thành Capharnaum, giáp ranh đất Giabulon và Nephtali, để ứng nghiệm lời đã phán bởi miệng tiên tri Isaia rằng:

"Hỡi đất Giabulon và đất Nephtali, đường dọc theo biển, bên kia sông Giođan, Galilêa của ngoại bang! Dân ngồi trong tối tăm, đã thấy ánh sáng huy hoàng, ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết". Từ bấy giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến".

Và Chúa Giêsu đi rảo quanh khắp xứ Galilêa, dạy dỗ trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời, chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Tiếng tăm Người đồn ra khắp xứ Syria. Người ta đã đem đến cho Người đủ thứ bệnh nhân, những người mắc phải tật nguyền đau đớn, quỷ ám, kinh phong, bất toại. Người đã chữa họ lành. Dân chúng đông đảo theo Người, họ đến từ xứ Galilêa, miền Thập Tỉnh, Giêsrusalem, Giuđêa và vùng bên kia sông Giođan. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 

“Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân” (Mt 4,23).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Và trong khi đi giảng, Người ra tay cứu chữa những người bệnh hoạn tật nguyền chạy đến với Người. Chúa Giêsu của ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn chỉ là một: Người vẫn đầy quyền năng và giàu lòng từ bi hay thương xót.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa yêu thương tất cả mọi người trong thế gian này, không phân biệt cấp bậc địa vị. Xin Chúa thương đặc biệt những người đang mang bệnh tật khổ đau.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, Mẹ không được sai đi rao giảng Tin Mừng một cách trực tiếp, nhưng đã cộng tác nhiệt tình vào việc rao giảng Tin Mừng. Xin cho chúng con nhiệt tình góp phần mình vào sứ vụ này.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui