07/09/2019
875

07.09.2019

Thứ Bảy đầu tháng

Tuần 22 TN

 

 

Tin Mừng: Lc 6,1-5

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái nói với các ông rằng: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?" Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Các ông chưa đọc điều Đavit đã làm khi ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi". Và Người bảo họ rằng: "Con Người làm chủ cả ngày Sabbat".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Con Người làm chủ ngày sabát” (Lc 6,5).

 

Như Mẹ: Lao động là một cách để thăng tiến phẩm

114.864864865135.135135135250