07/11/2020
1557
Thứ Bảy, 07.11.2020
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 9-15).

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con.
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được". Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó, thì nhạo cười Người. Vậy Người bảo các ông rằng: "Chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông; bởi chưng điều gì cao sang đối với người ta, thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
“Anh em không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16,13).

Như Mẹ: Thiên Chúa muốn chúng ta không để mình quỵ lụy dưới sức mạnh của đồng tiền, vốn làm tăng dục vọng ham muốn và làm điên đảo bao người. Trái lại, Người mời gọi chúng ta hãy dùng tiền của để tôn vinh Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân.

Với Mẹ: Chúa không muốn chúng con trở thành nô lệ cho đồng tiền nhưng Người muốn chúng con được tự do để kiếm tìm và phụng sự thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con thoát khỏi sự quyến luyến tiền của và của cải vật chất.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, bước theo Chúa là một chọn lựa dứt khoát, hoặc làm tôi Thiên Chúa hoặc làm tôi tiền của. Xin giúp chúng con sống trên đời này chẳng tìm kiếm gì khác hơn ngoài việc chỉ tìm kiếm một điều duy nhất là yêu mến và phụng sự thánh ý Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250