08/08/2018
940

08.08.2018

Thứ Tư – Tuần 18 TN

Thánh  Đa Minh

 

Tin Mừng: Mt 15,21-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống".

Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn thế nào thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28).

 

Như Mẹ: Đức tin của người đàn bà ngoại đạo Canaan hôm nay thật đáng để chúng ta suy nghĩ, đến nỗi Chúa cũng phải khen là “lòng tin của bà mạnh thật”. Chúng ta đã sống đức tin thế nào? Trước thử thách, chúng ta có can đảm tuyên xưng như lúc an vui hạnh phúc không?

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn đức tin cho chúng con, chứ không phải do tài năng hay tự sức của chúng con mà có. Đó là một quà tặng vô giá, nhưng chúng con lại chưa tôn trọng và yêu quý món quà đó. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa ngày càng mạnh mẽ hơn.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin đồng hành với các bà mẹ trẻ công giáo để họ có một đức tin mạnh mẽ và đầy khôn ngoan để hướng dẫn con cái của mình trưởng thành trong việc sống đạo giữa đời thường.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng