09/03/2018
1921

09.03.2018

Thứ Sáu – Tuần 3 MC

Th. Phanxica Rôma, nữ tu     

 

Tin Mừng: Mc 12,28-34

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?"

Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh". Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12,31).

 

Như Mẹ: Đời sống của người Kitô hữu thường diễn ra trong bốn mối tương quan chính yếu: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên. Các mối tương quan đó được kiện toàn trong hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Thế nhưng, chúng ta đã sống các giới răn ấy như thế nào? Đó là câu hỏi cần được đặt lại cho mỗi người chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con yêu người khác, nhất là người gần gũi và kể cả kẻ thù của chúng con. Thật là khó! Xin Chúa giúp chúng con cố gắng vượt qua những rào cản tâm lý để thực sự yêu mến tha nhân.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang bị xã hội ruồng bỏ, để họ được sống và được đối xử đúng với phẩm giá cao trọng mà Chúa đã phú ban.

 

Trong Mẹ:   Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương