09/06/2018
1256
09.06.2018                                                         
Thứ Bảy
Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ                                    
 
Tin Mừng: Lc 2,41-51
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrsalem để tìm Người.
 
Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: "Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con".
 
Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của Cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói. Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng.
 
Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta.  Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
Đức Mẹ nói với Chúa Giêsu: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” (Lc 2,48).
 
Như Mẹ: Chúa ở lại Đền thờ và trao đổi với các thầy khôn ngoan về lời của Cha trong Kinh Thánh, đồng thời là để lo bổn phận của mình ở nhà của Cha Người. Đức Mẹ và thánh Giuse không hiểu việc Chúa Giêsu ở lại Đền thờ để làm cái gì, khiến cho cha mẹ lo lắng tìm kiếm Con suốt ba ngày trời!
 
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con Mẹ của Chúa để làm Mẹ của chúng con. Xin cho chúng con luôn hướng nhìn lên Mẹ, biết noi gương Mẹ mà giữ tâm hồn cho sạch tội, để xứng đáng là ngôi nhà cho Chúa ngự.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin dạy chúng con biết yêu Chúa Cha và Chúa Giêsu bằng con tim của Mẹ.
 
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui