09/06/2019
1145

09.06.2019

Chúa Nhật

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 

 

Tin Mừng: Ga 20,19-23

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22).

 

Như Mẹ:

114.864864865135.135135135250