10/02/2020
1170
Sống Tin Mừng Với Mẹ: 10.02.2020
Nhớ thánh Cô-la-ti-ca, trinh nữ

Tin Mừng: Mc 6,53-56


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện

“Bất cứ ai chạm đến Người đều được khỏi” (Mc 6,56).

Như Mẹ: Chúa luôn yêu thương con người, tình yêu của Chúa luôn bao phủ tất cả, dù họ có tội lỗi đến đâu. Chúa Giêsu đã đến trần gian để mặc khải tình yêu ấy một cách trọn vẹn nhất: Người mang đến bình an cho người khốn khổ, chữa lành bệnh tật, khử trừ sự dữ… và nhất là mang lại hạnh phúc cứu độ cho chúng ta bằng chính cái chết và sự phục sinh của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tình yêu Chúa quá bao la, nhưng sự đón nhận và đáp trả của chúng con lại quá ít ỏi, vì sợ rằng sống cho Chúa chúng con sẽ trắng tay. Dầu vậy, Chúa vẫn luôn yêu thương và đợi chờ chúng con đụng chạm đến Chúa bằng sự tin tưởng và phó thác. Xin Chúa mở lòng chúng con ra, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con biết chạy đến cùng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui
 
114.864864865135.135135135250