10/03/2018
1740

10.03.2018

Thứ Bảy – Tuần 3 MC

 

Tin Mừng: Lc 18,9-14

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

 

Như Mẹ: Người Pharisêu trong dụ ngôn có điểm tốt là ông biết cầu nguyện trong tư thế đứng thẳng và biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Thế nhưng những điểm tốt này xem ra bị lu mờ khi ông trở nên kiêu ngạo, khoe khoang và kể công đến tự mãn, bất cần đến Chúa. Người tín hữu chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, và biết cần đến lòng thương xót của Chúa.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ lòng chúng con. Chúa muốn chúng con đến gặp gỡ và cầu nguyện cùng Ngài với một thái độ khiêm tốn, thống hối và ăn năn. Xin cho con người thời đại hôm nay, nhất là những người tội lỗi, biết xin Ngài xót thương thứ tha.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ bênh vực cho chúng con là những kẻ đầy tội lỗi và khốn khổ trước ngai toà Thiên Chúa.

 

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 1: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui