10/04/2019
898

10.04.2019

Thứ Tư

Tuần 5 MC

 

Tin Mừng: Ga 8,31-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Kẻ nô lệ không được ở trong nhà luôn mãi, Người Con mới được ở luôn mãi” (Ga 8,34).

 

Như Mẹ: Lời giáo huấn của Chúa Giêsu nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa người nô lệ và người con trong gia đình: nô lệ có thể bị đuổi khỏi nhà bất cứ lúc nào, còn người con được ở lại nhà luôn mãi. Chúa muốn chúng ta bỏ kiếp nô lệ tội lỗi, mà sống tự do của con cái Chúa.

 

Với Mẹ: Tình trạng di dân đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Chúa nhân từ, xin an ủi những ai đang phải sống xa nhà và xa quê hương. Xin cho họ tìm được nơi ở xứng đáng, đặt biệt xin cho họ luôn biết ở lại với Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, tại nhiều quốc gia, đặc biệt ở Âu Mỹ, nhiều người tín hữu đã bỏ Giáo Hội mà đi theo các giáo phái khác, hoặc sống trong tội lỗi, xin cho họ sớm trở về với ngôi nhà yêu thương là Giáo Hội.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Mừng
 
Mầu nhiệm thứ 4: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng