10/06/2018
1206
10.06.2018                                                                 
Chúa Nhật 10 TN – Năm B
                                                                                     
Tin Mừng: Mc 3,20-35
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người, vì họ nói: "Ngài mất trí". Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Và nếu một nhà mà tự phân tán, thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y.
 
Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Đó là vì họ nói: "Người bị thần ô uế ám".
 
Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: "Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy". Người trả lời rằng: "Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?" Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: "Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3,21).
 
Như Mẹ: Trong cuộc sống hằng ngày, việc hiểu lầm nhau xảy ra thường xuyên. Không ai hiểu hết được lòng người. Trong câu chuyện hôm nay, thân nhân của Chúa Giêsu cũng không hiểu gì về Người, lại cứ tưởng là Người mất trí. Nhưng sự thật là Người đâu có mất trí, Người đang lo thi hành sứ vụ của mình.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chu toàn bổn phận với một lòng trung thành và xác tín vào Chúa nhiều khi cần phải chấp nhận bị hiểu lầm. Xin cho người tín hữu chúng con kiên tâm trong việc chu toàn bổn phận của mình hằng ngày.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin nâng đỡ những người môn đệ của Chúa đang cảm thấy mệt mỏi thi hành sứ vụ khi không được trợ giúp hay cảm thông. 
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 

Lần hạt trực tuyến

Năm Sự Mừng

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng