10/07/2019
1299

10.07.2019

Thứ Tư

Tuần 14 TN

 

 

Tin Mừng: Mt 10,1-7

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6).

 

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người tín hữu chúng ta hãy ra khỏi chính mình để tìm đến với những ai có niềm tin nhưng sống thờ ơ với Chúa hoặc đã chối bỏ niềm tin của mình rồi.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người tín hữu sống thờ ơ với Chúa, hoặc đã bỏ Chúa. Việc đưa họ trở về với đời sống đức tin là một việc khó khăn. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, lòng nhiệt thành và sự cảm thông khi chúng con đến với họ, giúp chúng con biết phải làm gì để đánh động tâm hồn họ hướng về với Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cực trinh cực sạch, xin đồng hành và giúp chúng con trong việc cảm hoá những người lầm lạc để họ mau mắn trở về cùng Chúa. Và xin cho những người Do Thái nhận ra Chúa Giêsu là Cứu Chúa của họ.

 

114.864864865135.135135135250