11/01/2018
1027

11.01.2018

Thứ Năm – Tuần 1 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 1,40-45

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người. Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đức Giêsu chạnh lòng thương và giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh hãy được sạch!’.” (Mc 1,41).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu thường chạnh lòng thương đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt. Người như muốn đụng chạm tới thân xác và cuộc đời của họ. Và Người đụng tới ai là người đó được chữa lành. Người mắc bệnh phong hôm nay đã được Chúa Giêsu chữa lành.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con không mắc bệnh phong nơi thân xác, nhưng tâm hồn chúng con lại rất dơ bẩn. Xin Chúa lấy lòng thương xót của Chúa mà đụng chạm tới sâu thẳm lòng trí chúng con, và xin Ngài chữa lành những vết nhơ tội lỗi trong chúng con.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin dạy chúng con biết chạy đến với Chúa Giêsu để được Người bao bọc bằng lòng xót thương.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng