11/04/2019
792

11.04.2019

Thứ Năm

Th. Stanislao, gmtđ

 

Tin Mừng: Ga 8,51-59

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: 'Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết'. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?

Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".

Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Trước khi có ông Apraham thì Tôi, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,58).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu luôn tha thiết mời gọi người Do Thái cũng như chúng ta đón nhận mặc khải thực sự về Người. Chúa Giêsu khẳng định Người hiện hữu vô tận, không phụ thuộc vào thời gian, là Đấng làm chủ vũ trụ và mọi thụ tạo,... Người là Con duy nhất của Chúa Cha, đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại lầm than tội lỗi chúng ta.

 

Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu. Xin Cha cho loài người chúng con nhận ra rằng chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, là Đấng Hằng Hữu. Xin Cha làm cho danh thánh của Cha được nhận biết và yêu mến giữa lòng thế giới này.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin cho chúng con cảm nhận được sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng