11/05/2019
941

11.05.2019

Thứ Bảy

Tuần 3 PS

 

 

Tin Mừng: Ga 6,60-69

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).

 

Như Mẹ: Một thân xác mà không có hơi thở là một thân xác chết. Hơi thở là sinh khí, và sinh khí làm cho thân xác vận động. Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Lời Chúa làm cho cuộc đời chúng ta có ý nghĩa, và mang lại sự sống đích thực và vĩnh cửu cho chúng ta.

 

Với Mẹ: Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Cha đã hứa ban cho các môn đệ Thần Khí của Chúa Kitô, xin Cha cử Thần Khí Chúa Kitô xuống trên chúng con, để Người biến đổi thân xác và tâm hồn chúng con thành đền đài xứng đáng cho Thiên Chúa ngự vào.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin cho những ai đang sống trong bóng tối của tội lỗi, nhìn thấy ánh sáng chân lý mang lại sự sống đời đời.

 

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui