11/06/2018
1128

11.06.2018                                                                 
Thứ Hai
Th. Banaba, tông đồ
                                                                                   
Tin Mừng: Mt 5,1-12
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:
 
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
 
"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Người ta cũng đã từng bắt bớ các tiên tri trước các con như vậy". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
 “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5,9).
 
Như Mẹ: Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, mỗi bước chân của Ngài là mỗi bước gieo rắc tình yêu, xây dựng tình người, đem lại sự hoà giải và bình an. Chỉ có Chúa mới ban bình an đích thực cho loài người. Ai muốn làm con Thiên Chúa, thì phải ở trong Đức Giêsu và sống theo mẫu gương của Ngài là lo xây dựng hoà bình.
 
Với Mẹ: Chúng con đã được phúc làm con của Chúa trong Hội Thánh khi chịu phép Rửa Tội. Xin Chúa tắm mát tâm hồn chúng con trong bình an của Ngài. Và xin Ngài thôi thúc chúng con hăng say dấn thân ra đi với một niềm vui của Tin Mừng nhằm mang ơn hoà giải cho những ai đang sống trong chia rẽ và hận thù.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin Mẹ cầu Chúa ban bình an cho mỗi người và mỗi gia đình chúng con.
 
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.


 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui