12/01/2018
876

12.01.2018

Thứ Sáu – Tuần 1 TN

 

 

Tin Mừng: Mc 2,1-12

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về Capharnaum; nghe tin Người đang ở trong nhà, nhiều người tuôn đến đông đảo, đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, nếu không phải là một mình Thiên Chúa". Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, liền nói với họ: "Tại sao các ông nghĩ như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác chõng mà đi', đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ông biết Con Người có quyền tha tội dưới đất". - Người nói với kẻ bất toại: "Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Đức Giêsu bảo người bại liệt: ‘Này con, tội con được tha rồi’.” (Mc 2,5).

 

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền tha tội. Đức Giêsu là Thiên Chúa, nên Người cũng có quyền tha tội. Những người kinh sư đều tin vào quyền tha tội của Thiên Chúa, nhưng lại không tin rằng Đức Giêsu là Thiên Chúa. Vì thế, họ lên án việc Chúa Giêsu tha tội.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha giao phó toàn quyền trên trời dưới đất. Xin cho con người trong thời đại này nhận biết vương quyền của Chúa, để từ đó, họ tin tưởng vào quyền năng và thiên tính của Ngài.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin hướng dẫn những ai đang sống trong tội lỗi biết chạy đến với lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện nơi bí tích Hoà giải do thừa tác viên của Hội Thánh cử hành.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương