12/03/2019
1613

12.03.2019

Thứ Ba

Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Mt 6,7-15

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mathêu.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,10).

 

Như Mẹ: Lời kinh mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ thật ngắn gọn, đơn sơ nhưng đó chính là tất cả những gì Thiên Chúa muốn nghe khi chúng ta cầu nguyện cùng Người, và đó cũng là khuôn mẫu cho tất cả lời cầu nguyện của chúng ta. Người không cần chúng ta nói hay và nói nhiều. Người muốn chúng ta có lòng yêu mến và tín thác nơi Người.

 

Với Mẹ: Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng con cầu nguyện, như xưa Chúa đã dạy các tông đồ. Xin cho chúng con luôn biết mang lấy tâm tình của Chúa mà cầu nguyện với Chúa Cha.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Thiên Thần, xin Mẹ giúp giới trẻ ngày nay, là những người đang phải bon chen với cuộc sống cơm áo gạo tiền, để họ hiểu được giá trị của việc cầu nguyện cần thiết như thế nào.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 1:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Lời Chúa: "Lòng xao xuyến bồi hồi, Ðức Chúa Giêsu càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất." (Lc 22,44)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên. Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương