12/04/2019
572

12.04.2019

Thứ Sáu

Tuần 5 MC

 

Tin Mừng: Ga 10,31-42

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

 

Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu. Người lên tiếng hỏi rằng: "Ta đã cho các ngươi thấy nhiều việc tốt lành bởi Cha Ta. Vậy vì việc nào mà các ngươi muốn ném đá Ta?"

Người Do-thái trả lời: "Chúng tôi muốn ném đá ông không phải vì việc lành, nhưng vì một lời lộng ngôn, bởi vì ông chỉ là người mà lại tự cho mình là Thiên Chúa".

Chúa Giêsu đáp lại: "Nào trong sách luật của các ngươi không có chép câu này: 'Ta đã nói: các ngươi là thần'? Vậy nếu sách luật gọi những kẻ được nghe lời Chúa là thần, mà Kinh Thánh không thể huỷ diệt được, thì tại sao các ngươi nói với Đấng đã được Chúa Cha thánh hoá và sai đến trong trần gian rằng 'Ông nói lộng ngôn', vì Ta đã nói Ta là Con Thiên Chúa? Nếu Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi đừng tin Ta. Nhưng nếu Ta làm những việc đó, thì dầu các ngươi không muốn tin Ta, cũng hãy tin vào các việc đó, để các ngươi biết và tin rằng: Cha ở trong Ta, và Ta ở trong Cha".

Bởi đó họ tìm cách bắt Người, nhưng Người thoát khỏi tay họ. Người lại qua bên kia sông Giođan, nơi trước kia Gioan đã làm phép rửa. Và Người ở lại đó. Có nhiều kẻ đến cùng Người. Họ nói: "Gioan đã không làm một phép lạ nào. Nhưng mọi điều Gioan nói về người này đều đúng cả". Và có nhiều kẻ tin Người.

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Còn nếu tôi làm các việc đó thì dù các ông không tin tôi  ít ra cũng hãy tin các việc đó”  (Ga 10,38).

 

Như Mẹ: Vì thương yêu loài người, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy xác phàm. Người mời gọi chúng ta, như đối với người Do Thái thời xưa, là hãy tin vào tình yêu thương của Chúa Cha qua những công việc Người làm.

 

Với Mẹ: Giáo Hội không ngừng thực thi những công việc nhân danh Chúa. Xin cho sứ vụ tông đồ và bác ái của Giáo Hội được tiến triển và lan rộng khắp nơi, để người muôn nước nhận ra kỳ công vĩ đại Chúa thực hiện cho người trần.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho những nỗ lực của các nhà truyền giáo, đặc biệt nơi Á châu, được sinh hoa kết trái trong các nền văn hóa, để hạt giống Tin Mừng được thấm nhuần trong lòng người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN

Năm Sự Thương (5 mầu nhiệm thương)

Mầu nhiệm thứ 5: 

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Lời Chúa: "Họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Ðức Giêsu thì ở giữa." (Ga 19,18)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Thương