12/06/2018
1201
12.06.2018                                                                 
Thứ Ba
 
Tin Mừng: Mt 5,13-16
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời". Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm và cầu nguyện
 
“Chẳng ai đốt đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà” (Mt 5,15).
 
Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho thấy rằng Chúa muốn chúng ta là chiếc đèn soi sáng cho người đời. Để đèn chúng ta sáng, trước tiên mỗi người chúng ta cần phải để cho cuộc đời mình ngập tràn ánh sáng của Chúa Kitô. Rồi từ đó, chúng ta mới có thể trở nên chiếc đèn chiếu sáng cho những người trong nhà và trong đời.
 
Với Mẹ: Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, xin chiếu toả tình thương diệu kỳ của Ngài trên chúng con, làm cho trái tim và linh hồn chúng con cháy lửa yêu mến Ngài.
 
Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin Mẹ hướng dẫn chúng con trong việc thu góp dầu đèn cho cuộc đời của mình bằng những việc tốt lành, thánh thiện và bác ái.
 
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui