12/10/2018
1232

12.10.2018

Thứ Sáu – Tuần 27 TN

 

Tin Mừng: Lc 11,15-26

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu trừ quỷ thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: "Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

"Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

"Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: 'Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi'. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi” (Lc 11,23).

 

Như Mẹ: Bài Tin Mừng trình bày về sứ vụ cứu thế của Đức Giêsu qua việc Người trừ một quỷ câm. Qua đó, Đức Giêsu muốn mời gọi tất cả người tin qua mọi thời đại phải có thái độ chọn lựa dứt khoát: chọn thế lực sự dữ thì sẽ bị hư mất đời đời, còn tin nhận Đức Giêsu thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cữu.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xã hội hôm nay còn lẫn lộn giữa bóng tối và ánh sáng, giữa tội lỗi và ân sủng... Trước những thách đố đó, xin cho chúng con luôn trung thành sống đúng phẩm giá là con cái Chúa, để xứng đáng được làm công dân Nước Trời: nơi không còn đau khổ và chết chóc.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin dạy chúng con luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự, quyết tâm sống tâm tình ấy luôn trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Thương
 
Mầu nhiệm thứ 3: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui