12/10/2019
1073

12.10.2019

Thứ Bảy

Tuần 27 TN

 

Tin Mừng: Lc 11,27-28

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".   

Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

"Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa" (Lc 11,28).

 

Như Mẹ:

114.864864865135.135135135250