12/11/2018
1213

12.11.2018

Thứ Hai – Tuần 32 TN

Thánh Josaphat, gm-tđ

 

Tin Mừng: Lc 17,1-6

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này.

 "Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: 'Tôi hối hận', thì con hãy tha thứ cho nó".

 Tông đồ thưa với Chúa rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển', nó liền vâng lời các con". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó” (Lc 17,3).

 

Như Mẹ: Chúng ta phải biết sửa dạy lẫn nhau, góp sức xây dựng với nhau trong yêu thương quảng đại. Cuộc sống thường ngày không tránh khỏi những va chạm, lỗi lầm nên sự tha thứ rất cần thiết. Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy quảng đại tha thứ không ngừng, để từ đó, chúng ta cũng được thứ tha.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi khi anh em xúc phạm đến con, xin cho con luôn nhớ đến kinh Lạy Cha mà Chúa đã dạy con: “xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, tha thứ là điều rất khó nếu như con không biết tập tha thứ trong những biến cố nhỏ mọn hằng ngày. Xin cho con luôn biết tha thứ để tâm hồn con luôn được cảm thấy bình an.

 

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 


 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Vui (5 mầu nhiệm vui)

Mầu nhiệm thứ 2: Đức Bà đi viếng à thánh Isave.

Lời Chúa: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét." (Lc 1,39-40)

Suy gẫm: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

 

 

Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui