12/11/2020
870
Thứ Năm, ngày 12.11.2020

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17, 20-25).

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: 'Này nước trời ở đây hay ở kia'. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông". Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: "Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của Con Người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: 'Này Người ở đây và này Người ở kia', các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Vì như chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ đến trong ngày của Người như vậy. Nhưng tiên vàn Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị dòng dõi này xua đuổi". Đó là lời Chúa.

Suy niệm và cầu nguyện
“Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,21).

Như Mẹ: Thiên Chúa không chỉ đến trong ngày quang lâm là tận cùng của thế giới, mà Người đang đến và đứng giữa cuộc đời chúng ta qua những dấu chỉ của ngày sống. Thật thế, tất cả những biến cố trong cuộc đời, dù vui hay buồn đều là những tín hiệu của Thiên Chúa báo cho tôi. Điều quan trọng nhất là trong những biến cố ấy, Chúa vẫn luôn ở cùng tôi.

Với Mẹ: Dù thời gian Xuân-Hạ-Thu-Đông cứ xoay vần chuyển vận, dù đời con bao lắm thăng trầm., thì lạy Chúa, xin luôn đồng hành với con. Xin làm cho con luôn cần đến Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, thời gian cứ trôi đi mãi và cuộc sống này chẳng có gì níu kéo hay cầm giữ lại được. Xin giúp con chẳng trông chờ một điều gì khác ngoài chính Chúa là hạnh phúc của con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 
 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Sáng
 
Mầu nhiệm thứ 5: Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.
 


Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Sáng
 
114.864864865135.135135135250