13/01/2018
2014

13.01.2018

Thứ Bảy – Tuần 1 TN

Th. Hilario, gm-tsht

 

 

Tin Mừng: Mc 2,13-17

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô.

 

 

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: "Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi". Đó là lời Chúa.

 

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

 “Có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ” (Mc 2,15).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã hạ mình xuống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi. Tình thương của Người được mở rộng cho mọi người, ngay cả người thu thuế và tội lỗi, những người được xếp hạng thấp nhất trong xã hội. Người đến là để kêu gọi người tội lỗi ăn năn sám hối, chứ không phải là để lên án họ.

 

Với Mẹ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Xin Chúa làm cho con người ngày nay thấy được tình trạng tội lỗi của mình mà chạy đến với lòng thương xót vô bờ bến của Chúa, để được Chúa chữa lành.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin cầu khẩn cùng Thiên Chúa biến đổi những ai đang sống trong tình trạng cứng lòng tin, u mê, lầm lạc và tội lỗi.

 

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Lần hạt trực tuyến
 
Năm Sự Vui

Mầu nhiệm thứ 5: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
 

 
Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Vui