13/03/2019
1019

13.03.2019

Thứ Tư

Tuần 1 MC

 

Tin Mừng: Lc 11,29-32

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri Giona. Vì Giona đã nên điềm lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là điềm lạ cho dòng giống này như vậy. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Salomon. Nhưng ở đây còn có người hơn Salomon. Dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ đã sám hối theo lời Giona giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Giona nữa". Đó là lời Chúa.

 

Suy niệm và cầu nguyện

 

“Thế hệ gian ác này sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna”  (Lc 11,29).

 

Như Mẹ: Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối và chạy đến với lòng thương xót Chúa với tất cả lòng khiêm nhường và thành khẩn. Khi đó chúng ta sẽ nhận ra được rằng Chúa vẫn đang làm thật nhiều phép lạ để đáp lại tâm tình khao khát chân thành của chúng ta.

 

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa kia vì sự ăn năn thống hối của dân thành Ninivê, Chúa đã cho họ được thấy những dấu lạ lớn lao. Xin Chúa thương biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con nhận ra những dấu chỉ yêu thương và quyền năng của Chúa nơi thế giới và nơi con người.

 

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Tổ Tông, xin Mẹ giúp chúng con sống tâm tình sám hối, khi có tội biết trở về xin Chúa xót thương tha thứ. Xin cho chúng con siêng năng lãnh nhận bí tích Giao Hoà.

 

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
 
LẦN HẠT TRỰC TUYẾN
Năm Sự Mừng (5 mầu nhiệm mừng)

Mầu nhiệm thứ 1: Đức Chúa Giêsu sống lại.

Lời Chúa: "Hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ và nói: 'Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi'." (Lc 24,4-6)

Suy gẫm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.Lần Hạt Trực Tuyến - Năm Sự Mừng